Oorlogsfotografie in de westhoek

Ongeveer 100 jaar geleden was de Westhoek het schouwtoneel van een vreselijk conflict dat vier jaar duurde en wereldwijd aan miljoenen soldaten en burgers het levens heeft gekost. Honderd jaar later zijn in grote delen van West-Vlaanderen deze littekens nog steeds zichtbaar.

IJzertoren steekt boven de mist uit

De Eerste Wereldoorlog begon op 28 juli 1914 wanneer Oostenrijk-Hongarije aan Servië de oorlog verklaarde. In de daarop volgende maanden volgden de oorlogsverklaringen elkaar op en eind 1914 waren meer dan tien Europese landen in oorlog met elkaar. De Grote Oorlog begint voor België wanneer op 4 augustus Duitsland ons land binnenvalt. In snel tempo rukt het Duitse leger op, ze veroveren Luik, Brussel, Antwerpen en rukken op naar Gent en Brugge. Het Belgische leger, versterkt met Britse divisies, trekt zich terug in de Westhoek en stelt zich op achter de IJzer. Half oktober bereiken de Duitse troepen de kust. Hun opmars wordt echter een halt toegeroepen wanneer eind oktober het sluizencomplex in Nieuwpoort opengezet wordt en de IJzervlakte onder water komt te staan. Het front loopt vast in Vlaanderen en Frankrijk, en strekt zich uit vanaf Nieuwpoort tot aan de Frans-Zwitserse grens. Dit was het begin van een gruwelijke en bloederige loopgravenoorlog met artillerie, gifgas, vlammenwerpers en tanks, die in West-Vlaanderen alleen al het leven kostte aan meer dan 500.000 mensen. Uiteindelijk leidde het bevrijdingsoffensief in september 1918 tot de Wapenstilstand op 11 november 1918. Ook vandaag zijn de littekens van de Grote Oorlog nog steeds zicht- en voelbaar: niet alleen door de talloze begraafplaatsen, bunkers of monumenten die je in de Westhoek vindt, maar ook door het landschap dat tijdens de oorlog onherroepelijk vervormd werd. Hoe je zo’n gevoelig en actueel thema respectvol in beeld brengt, wordt het onderwerp van dit artikel.

Ganzepoot

We starten onze stille mars doorheen de Westhoek aan de kust in Nieuwpoort, meer bepaald aan de Ganzenpoot, een sluizencomplex vlakbij het Koning Albert I-monument. Dit sluizencomplex speelde een kapitale rol bij de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Rondom de sluizen zijn verschillende steigers en brugjes te vinden die een dankbare voorgrond kunnen bieden wanneer bij rustig weer, ’s morgens of ’s avonds, het Albert I-monument prachtig reflecteert in het water van de sluis. Als je het geluk hebt aanwezig te zijn wanneer de sluizen opengezet worden, dan kan je ook aan de slag met lange sluitertijden. Je creëert op die manier niet alleen een meer dynamisch beeld, maar herinnert meteen ook aan de nacht van 29 op 30 oktober 1914, wanneer hier de IJzervlakte onder water werd gezet. Als je de dynamiek in het water wilt vastleggen, dan opteer je best voor een sluitertijd tussen 0,5 en 2 seconden. Is de sluitertijd korter dan zal het water eerder ‘bevriezen’ en bij een te lange sluitertijd wordt het vlak en structuurloos, waardoor je opnieuw een statisch beeld krijgt. Om de sluitertijd langer te maken, kan je gebruik maken van een grijs- of ND filter (een filter die volledig donker is, niet ter verwarren met een grijsverloopfilter). Met een 3-stops grijsfilter kom je al een heel eind. Uiteraard zal dit alles vanaf een statief moeten gebeuren. Met een afstandsbediening of de timer-functie van je camera vermijd je vervolgens onscherpte bij het afdrukken.

Sluizencomplex de Ganzepoot in Nieuwpoort

Het sluizencomplex de Ganzepoot in Nieuwpoort op een zeer koude winterochtend. Een steigertje zorgt voor diepte in het beeld en neemt de kijker mee de foto in.

f/13, 1.6 sec, ISO 100, 18mm op full frame

Dodengang in warm avondlicht

Dodengang

Vanuit Nieuwpoort volgen we de IJzer richting Diksmuide. Het landschap aan weerszijden van de rivier bestaat vooral uit natte gras- en hooilanden, grachten en rietkragen. Honderd jaar geleden stond hier alles onder water. Ter hoogte van Stuivekenskerke kom je langs de Viconia kleiputten, waar vogelfotografen even halt kunnen houden om watervogels te fotograferen of observeren. Je zal echter een stevige telelens nodig hebben, want een dikke rietkraag verhindert dat je tot bij de waterkant kunt komen.

Nog iets zuidelijker langs de IJzer passeren we de Dodengang. Deze reconstructie van een kilometer lang Belgische loopgravencomplex met verschillende bunkers heeft zijn naam niet gestolen. De dood loerde er constant om de hoek en de soldaten leefden er in erbarmelijke omstandigheden: lijken, modder, granaten, stukgeschoten en gebombardeerde delen waren bijna dagelijkse kost. De site is eigendom van het Belgische leger en enkel toegankelijk tijdens de openingsuren. Dit bemoeilijkt fotografie op momenten wanneer het licht op z’n best is. Tijdens de wintermaanden, wanneer de zon laag blijft, maak je wellicht het meeste kans om het juiste licht en de juiste omstandigheden te treffen. Een zware wolkenlucht en warm avondlicht geven de langgerekte gangen diepte en reliëf. Besteed ook aandacht aan details of maak abstracte beelden van de opeengestapelde zandzakken.

f/13, 1.6 sec, ISO 200, 17mm op full frame

De Handzame vaart op een mistige ochtend

IJzer- en Handzamevallei

Op dezelfde hoogte, aan de overkant van de IJzer, vind je de IJzervlakte en de Handzamevallei. Een prachtig stukje natuur waar zowel natuur- als landschapsfotografen aan de slag kunnen. Dit uitgestrekte weidecomplex met moerassige hooilanden, verweerde weidepaaltjes en rietkragen wordt doorspekt met grachten en sloten. Die sloten en weidepaaltjes bieden de perfecte voorgrond om met de breedhoeklens aan de slag te gaan. Ze creëren niet alleen diepte, maar zorgen ook voor een prachtig lijnenspel. Een paar nieuwsgierige koeien en een kerktorentje aan de horizon maken het beeld af. Dergelijk landschap vraagt om een typische ochtendsfeer, wanneer de zon langzaam opkomt en het landschap in nevel gehuld wordt. Dit soort omstandigheden komen vooral voor in het voor- en najaar wanneer het overdag nog vrij warm is, maar ’s nachts goed afkoelt. Hoe je mist leert voorspellen heb ik uitgebreid beschreven in Shoot nr. 29.

Niet alleen landschappelijk biedt de IJzervallei tal van mogelijkheden, ook vogelfotografen komen hier zeker aan hun trekken. Het is één van de weinige gebieden in Vlaanderen waar de Grutto en de uiterst zeldzame Kwartelkoning nog tot broeden komt. Tijdens de voor- en najaarstrek vind je op de slikranden langs deze grachten tal van steltlopers en in de wintermaanden komen duizenden ganzen en eenden hier de winter spenderen.

f/14, 1/40 sec, ISO 100, 14 mm op full frame, 0.6 zachte grijsverloopfilter

IJzertoren

Ter hoogte van Diksmuide domineert de 84 meter hoge IJzertoren het landschap. Vanuit de IJzervlakte is deze mooi in beeld te brengen (zie openingsbeeld). Ga op een mistige ochtend opnieuw op zoek naar een sloot of een gracht die de kijker het beeld inzuigt en het oog mee begeleidt richting het vredesmonument dat boven het landschap uittorent. De IJzertoren herinnert aan ‘Nooit meer oorlog’, maar ook aan Vlaanderens zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Een beweging die aan het front was ontstaan en die voor sommigen een doorn in het oog betekende. Wellicht om die reden werd de toren in 1946 opgeblazen en daarna heropgebouwd. Vanuit de haven van Diskmuide en vanaf de brug over de IJzer kan je de IJzertoren en de Paxpoort mooi in beeld brengen, terwijl die prachtig reflecteren in het water van de rivier. ’s Avonds wanneer de duisternis valt, worden deze monumenten prachtig verlicht en krijg je een mooi contrast tussen het natuurlijk blauwe licht en de warme oranje tinten van het kunstlicht.

Treurend ouderpaar van Käthe Kollwitz

Treurend ouderpaar

We verlaten Diksmuide in Oostelijke richting en gaan verder richting Vladslo. Daar vind je een indrukwekkende Duitse militaire begraafplaats, waar meer dan 25.000 soldaten rusten. De begraafplaats is vooral bekend door het beeld van Käthe Kollwitz, het ‘Treurend ouderpaar’, een beeld dat de kunstenares maakte voor haar 18-jarige zoon die er begraven ligt.

De Duitse begraafplaatsen in ons land worden gekenmerkt door sobere, platte grijze grafstenen en donkere zwarte kruisen. Hiermee kan je als fotograaf aan de slag. In tegenlicht steken deze donkere kruisen scherp af tegen de rest van het landschap en met de breedhoeklens kan je verrassende resultaten boeken door vanuit een laag standpunt de stenen kruisen van erg dichtbij te fotograferen. De begraafplaats is verder omgeven door statige oude eiken die tijdens de herfst prachtig roodbruin kleuren. Op dat moment ligt deze locatie bezaaid met eikenbladeren die de serene sfeer van dit onderwerp extra benadrukken.

f/4, 1/125 sec, ISO 200, 17 mm op full frame

Houthulst

We zetten koers richting Ieper en komen nu bij de Belgisch militaire begraafplaats van Houthulst. De 1700 militairen die hier begraven liggen sneuvelden bijna allemaal tijdens het bevrijdingsoffensief in september 1918. Ook voor deze locatie is het najaar misschien wel de mooiste periode om ze in beeld te brengen. Wacht hiervoor op een ochtend wanneer nevel en tegenlicht prachtige zonneharpen creëren en de roodbruine beukenbladeren oplichten in de eerste zonnestralen. Let er op dat de hooglichten niet uitbranden, als je in tegenlicht fotografeert. Raadpleeg hiervoor het histogram en zet de hooglichten-waarschuwing aan, zodat de uitgebrande delen in de foto flikkeren wanneer je de foto op het schermpje van de camera nakijkt.

f/14, 1/10 sec, ISO 200, 73 mm op full frame

Basalt kruisen op de begraafplaats van Langemark-Poelkapelle

Studentenfriedhof

Vooraleer we in Ieper komen, passeren we in Langemark-Poelkapelle langs de bekendste Duitse begraafplaats in de Westhoek. Je zou het niet meteen zeggen, maar hier liggen 44.000 soldaten begraven, velen in het massagraf in het poortgebouw en de metalen blokken als je de begraafplaats binnenwandelt. Deze begraafplaats wordt vaak het ‘Studentenfriedhof’ genoemd, vanwege het grote aantal jonge studenten-vrijwilligers die sneuvelden tijdens de eerste slag om Ieper.

f/5.6, 1/250 sec, ISO 100, 260 mm op full frame

Zicht op de begraafplaats van Langemark-Poelkapelle

Wanneer je vanaf de parking richting het poortgebouw wandelt, kom je op de hoek een gracht met water tegen. Vanuit deze hoek herinnert de begraafplaats aan een verstevigde burcht en reflecteren de eiken en een groot stenen kruis bij windstil weer prachtig in het water. Vanaf een laag standpunt vlakbij de oever kan je dit best met een breedhoeklens fotograferen. Vergeet de polarisatiefilter niet om de blauwe kleuren in de lucht wat te benadrukken en ook de groene tinten in de bomen extra in de verf te zetten.

Eenmaal op de begraafplaats vind je hier net als in Vladslo opnieuw de typische afgeplatte grafstenen en de donkere basalt kruisen. De spinnenwebben rond de kruisen lichten in het ochtendlicht mooi op, terwijl de nevel zachtjes verdampt in de warmte van de zon. Hoewel je bij landschappen doorgaans veel scherptediepte wenst (bvb. f/14) om alles scherp af te beelden, kan je bij dit soort onderwerpen ook experimenteren met erg weinig scherptediepte (bvb. f/2.8 – f/5.6). Leg de scherpte op een detail voor- of achteraan in het beeld en laat de rest van het beeld onscherp worden. Zo wordt het oog naar dit detail gezogen en krijgt het alle aandacht. Door gebruik te maken van een telelens (bvb. 70-200mm) kan je dit effect extra benadrukken, omdat de scherptediepte vermindert naarmate de brandpuntafstand vergroot. Op die manier kan je de talrijke houten herinneringskruisjes, die je op vele begraafplaatsen in de Westhoek terugvindt, met beperkte scherptediepte fotograferen terwijl de vage silhouetten van de donkere kruisen zich aftekenen tegen de achtergrond.

Achteraan de begraafplaats vind je vier treurende soldaten, een beeldengroep ontworpen door Krieger. Dergelijke onderwerpen zijn meestal niet zo gemakkelijk in beeld te brengen. Misschien moet je ze daarom eerder vanop een afstand fotograferen waarbij je één van de grafstenen in de voorgrond neemt, terwijl in de achtergrond de beelden als donkere schimmen waken over de gesneuvelden.

Ten slotte kan je alles ook eens op een abstracte manier bekijken en het beeld vullen met een patroon van grafstenen. Dit lukt misschien nog wel het best bij sneeuw, wanneer een wit laagje de begraafplaats toedekt en enkel nog de donkere stenen erbovenuit steken.

Herinneringskruisje in de sneeuw

Herinneringskruisje steekt boven de sneeuw uit. 

f/4.0, 1/640 sec, ISO 200, 280 mm op full frame

Ypres-Salient

We zetten onze weg verder in zuidelijke richting en komen aan in Ieper. Tijdens de oorlog vormde zich rondom Ieper een uitstulping in de frontlijn, de Ieperboog of Ypres Salient. Voor het bezit van de stad is tijdens de oorlogsjaren enorm gevochten. Daar zijn de talloze begraafplaatsen, monumenten en oorlogskundige sites het levende bewijs van. Aan de ingang van de stad, langs de stadswallen vind je de Menenpoort, een indrukwekkend monument dat de ruim 55.000 soldaten herdenkt die geen gekend graf hebben. De namen van deze soldaten staan gebeiteld in de muren van deze poort. De rijen met namen lijken wel eindeloos en om net die onmetelijkheid en zinloosheid in beeld te brengen ga je best op zoek naar diepte, lijnen en perspectief. Maak gebruik van de breedhoeklens en zorg voor diepgang in het beeld. Je kan bijvoorbeeld de camera vlakbij de namen op de muur opstellen en deze rijen vanaf de camera naar achter toe laten convergeren. Ook hier kan je weer experimenteren met beperkte scherptediepte. Let bovendien opnieuw op details onder de vorm van een rood herdenkingskruisje of klaproos, die sterk contrasteren met de monotone kleuren van het monument. Vermijd ten slotte te hard zonlicht op de muren, maar kom terug op een bewolkte dag of wacht tot wanneer de zon gezakt is. Bovendien wordt ’s avonds de Menenpoort prachtig verlicht en kan je daarna ook met nachtfotografie aan de slag.

Begraafplaats Charle Potyze

Charles Potyze

Net buiten Ieper, op weg naar Zonnebeke, vind je één van de weinige Franse militaire begraafplaatsen in ons land - de meeste Franse soldaten werde na de oorlog immers gerepatrieerd. De begraafplaats van Charles Potyze oogt erg sober, maar kan toch bijzondere foto’s opleveren. Probeer het beeld te vullen met een patroon van witte kruisen en zorg ervoor dat er geen elementen opduiken die dat patroon kunnen verstoren. Nu mag het wel zonnig zijn, want dan ontstaan prachtige slagschaduwen rondom de kruisen en die maken het beeld een stuk interessanter.

f/2.8, 1/2500 sec, ISO 100, 86 mm op full frame

Begraafplaats Tyne Cot in de mist

Tyne Cot

In de buurt van Zonnebeke bevindt zich de Britse militaire begraafplaats Tyne Cot, ongetwijfeld de meest bekende en meteen ook de grootste Britse begraafplaats op het Europese vasteland. Hier liggen bijna 12.000 Commonwealth soldaten begraven, 8400 van hen bleven ongeïdentificeerd. Achteraan vind je een enorme langgerekte en gebogen muur, het Tyne Cot memorial, met nog eens 33.000 namen van soldaten met een onbekend graf. Typisch voor elke Britse militaire begraafplaats zijn de witte grafzerken, het Cross of Sacrifice, de Stone of Remembrance en de nagenoeg perfecte symmetrie. Besteed tijdens het fotograferen dus bijzondere aandacht aan deze symmetrie en zorg ervoor dat je ze perfect in beeld brengt. Gebruik hiervoor eventueel het raster in je zoeker of in live view.

Als je beneden op de begraafplaats staat, dan komt de zon op achter het grote witte kruis. Je kan dus dankbaar gebruik maken van tegenlicht, dat gecombineerd met een sliertje mist, de perfecte omstandigheden vormt voor een sereen en respectvol beeld. Het hoeft natuurlijk niet altijd mist te zijn: op een dag met wisselvallig weer en een dramatische wolkenlucht kan je een hele andere sfeer neerzetten. Met een zachte grijsverloopfilter (1 stop volstaat) kan je die wolkenlucht extra benadrukken. Heb je zo geen filter, dan kan dat ook achteraf in Lightroom of Photoshop door gebruik te maken van een verloopfilter waarmee je lokaal voor de lucht de belichting en het contrast aanpast. Hoe je zo’n filter precies toepast kon je lezen in Shoot nr. 30, waar ik toelichtte hoe ik mijn landschapsfoto’s nabewerk. Omdat Tyne Cot één van de grootste begraafplaatsen is, kan je misschien ook eens denken aan een panorama. Vanaf het kruis of beneden op de begraafplaats krijg je daarvoor het beste overzicht. Ten slotte kan je ook nog een detail fotograferen van de talloze witte grafzerken die zij aan zij staan.

Polygon Wood begraafplaats

Polygon wood

In Zonnebeke vind je ook nog Polygon Wood, een andere vrij grote en fotogenieke Commonwealth begraafplaats. Deze locatie is omgeven door bossen en daarom niet zo gemakkelijk in beeld te brengen. Je wilt immers zacht ochtend- of avondlicht om de juiste sfeer vast te leggen, maar net op dat moment zit de zon achter de enorme dennen die je rondom de begraafplaats vindt. Bezoek deze locatie daarom op een mistige najaarsochtend, wanneer de zon minder hoog klimt en het zonlicht wordt gefilterd door mist en eventueel wat hoge wolkensluiers. Zo blijft het licht zacht tot wanneer de zon eindelijk boven de dennen uitkomt. Ook hier kan je weer experimenteren met symmetrie.

f/13, 1/10 sec, ISO 100, 14 mm op full frame

Kraterlandschap op Hill 60

Hill 60

We keren op onze stappen terug en vooraleer we richting Poperinge gaan, houden we nog even halt in Zillebeke. Daar vind je Hill 60, een strategische heuvel en één van de meest bevochten plaatsen in Ieper. Tijdens de oorlogsjaren namen de strijdende partijen er om de beurt bezit van. Wat nu rest is een kraterlandschap met loopgraven, mijnenkraters en bunkers. Enkel vroeg in de ochtend bij strijklicht kan je dit landschap in reliëf zetten, later op de dag is het licht te hard en oogt het beeld vlak en levenloos.

f/15, 1/20 sec, ISO 200, 80 mm op full frame

Lijssenthoek

De laatste locatie die we bezoeken is de militaire begraafplaats van Lijssenthoek. Na Tyne Cot is dit de grootse Britse begraafplaats in de Westhoek. Hier liggen ruim 11.000 doden van verschillende nationaliteiten. Enkele statige dennen bieden ongetwijfeld mogelijkheden, net als de Franse kruisen die bij een ondergaande zon mooi van achteren worden belicht.

Zoals je ziet valt er binnen het thema van de Grote Oorlog in de Westhoek héél wat te fotograferen. Toch is het belangrijk dat je deze delicate onderwerpen op een passende manier in beeld brengt. Ga op zoek naar de juiste sfeer die past bij het onderwerp en benut alle seizoenen. Let zowel op details als op overzichtsbeelden, maak gebruik van symmetrie en probeer ook af en toe eens te spelen met scherptediepte. Naast fotografie is misschien nog wel het allerbelangrijkste dat je ook even stil staat bij het onmetelijke drama dat zich hier honderd jaar geleden heeft afgespeeld, want als je de media vandaag de dag bekijkt heeft de mens hieruit blijkbaar weinig geleerd…

Alle fotografietips op een rijtje:

 • Ga op zoek naar het licht en de omstandigheden die passen bij het onderwerp:
  • Rustige en serene sfeer van een mistige ochtend.
  • Dreigende sfeer van een wisselvallige dag.
  • Sneeuw die alles toedekt.
  • Dichte mist.
 • Speel met licht, tegenlicht, silhouetten en schaduw.
 • Varieer met standpunt en perspectief.
 • Besteed aandacht aan lijnen en symmetrie.
 • Speel met (weinig) scherptediepte en/of focus.
 • Besteed aandacht aan details en symboliek.
 • Fotografeer reflecties in de buurt van water.
 • Ga eventueel ook tijdens het blauwe uurtje fotograferen, wanneer kunstlicht voor mooie kleurcontrasten zorgt.

Andere toplocaties:

 • Duitse bunkers en begraafplaats bij Park Dalle Dumont, net over de grens in Wervicq-Sud.
 • Ploegsteert Memorial langs de Rue De Messines in Ploegsteert.
 • Bayernwald, het Duitse loopgravencomplex in Wijtschate.
 • Donzinghem, een Britse militaire begraafplaats in Westvleteren.
Share: